Koncesija za izbiro izvajalca storitev obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti in pokopališke dejavnosti v občini Škofja Loka

14.05.2019 734