Pravila o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Škofja Loka

18. 3. 2019 333