Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanje

13. 9. 2018 507