Odgovor Rolandu Krajniku, svetniku OS Občine Škofje Loke, Komunalno ekološka lista

23. 8. 2018 956