Stališča do pripomb z javne razgrnitve OPPN »Livada Žovšče« v Škofji Loki

1. 8. 2018 1094