Obvestilo - v občini Škofja Loka lahko na enostaven način spremljamo kakovost zraka in obremenjenost s hrupom

23. 7. 2018 1368