Pogoji - za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanije za predčasne volitve v Državni zbor (3.6.2018)

19. 4. 2018 1606