Pravila o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Škofja Loka za leto 2018

12. 3. 2018 616