Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Škofja Loka d.o.o.