JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE KOZOLCEV V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2022

6. 6. 2022 429
06.06.2022
Javni razpisi in javni natečaji
30.09.2022 do 23:59
622-0015/2022
02.06.2022
Živa Jenko Mravlje
Ziva.JenkoMravlje@skofjaloka.si