Pogoji - za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času volilne kampanije za predsedniške volitve

23. 8. 2017 1044