Pravila o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva v Občini Škofja Loka

2. 3. 2017 351