Stališče Občine Škofja Loka do namere zasebnega investitorja za izgradnjo MHE Puštal

25. 8. 2022 1907