Ureditev peš poti na V strani Kamnitnika

27. 5. 2022 114