Pot Trata-Godešič bo ponovno vzpostavljena

27. 1. 2022 149