Javno obvestilo - o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za severno obvoznico Škofje Loke

16. 11. 2016 180