Dobro sodelovanje z ZVKD in študenti arhitekture

21. 7. 2021 127