Obvestilo - v objavi je Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju občine Škofja Loka

10. 10. 2014 145