Vprašalnik - o stanju širokopasovnega omrežja (interneta) v občini Škofja Loka (do 24. junija)

15. 7. 2015 181