Obvestilo - uporabnikom zasebnega vodovoda Obršje v stanovanjsko-obrtni coni Hrastnica

24. 11. 2015 213