Javno naznanilo - o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Proračuna Občine Škofja Loka za leto 2016

11. 12. 2015 216