Izgradnja novega krožišča pred Godešičem in južne dovozne ceste v IC Trata se približuje zaključku

17. 12. 2015 204