Izdelan predlog prometne ureditve in ukrepov za večjo varnost cestnega prometa na širšem območju Spodnjega trga in Poljanske ceste

1. 4. 2016 243