Združenje občin Slovenije je na pobudo naše občine soglasno sprejelo pobudo Državnemu zboru za vpis pravice do vode za vsakogar v Ustavo RS

26. 5. 2016 292