Obvestilo - Občina Škofja Loka objavila javni razpis za prodajo stanovanja

10. 6. 2016 779