Obvestilo glede priprave OPPN za stanovanjsko gradnjo na območju naselij Trnje in Binkelj

20. 11. 2020 556