OBVESTILO - o možnosti uveljavitve oprostitve plačila najemnine občinskih poslovnih prostorov

16. 7. 2020 305