Napotki in priporočila občanom in vsem udeležencem v cestnem prometu v zimski sezoni

11. 12. 2019 377