Javni poziv o razgrnitvi podatkov in k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero NUSZ na območju občine Škofja Loka za leto 2020

19. 11. 2019 557