Podaljšanje Javnega poziva za sofinanciranje obnove kozolcev v občini Škofja Loka (do 22.11.2019)

13.11.2019 142