Nujna odstranitev poškodovanih dreves v spominskem gaju na vzhodni strani Mestnega pokopališča v Škofji Loki

6. 9. 2019 294