Obvestilo - merilna postaja za merjenje kakovosti zunanjega zraka v Virmašah je bila nadgrajena in vključena v sistem monitoringa

18. 6. 2019 371