Obvestilo - o objavi JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2018 za sredstva obvezne rezerve

11. 10. 2018 390