Poročilo o rezultatih meritev kakovosti zunanjega zraka v občini Škofja Loka

28. 9. 2018 696