V Škofji Loki je bila podpisana pogodba za izdelavo hidravlično-hidrološke študije za celotno porečje reke Sore

30. 8. 2018 566