Objava - zapisnika žrebanja vrstnega reda za dodelitev brezplačnih plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor

9. 5. 2018 956