Stališča do pripomb z javne razgrnitve sprememb in dopolnitev OPN (sprememba 01)

23. 4. 2018 1300