Javno naznanilo – Javna razgrnitev OPN Občine Škofja Loka (sprememba 02 - Filc).

29. 1. 2018 1573