Predsedniške volitve 2017 - Izvedeno je bilo žrebanje vrstnega reda plakatnih mest za brezplačno plakatiranje

20. 9. 2017 1372