JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin v območju OLN Kamnitnik I

24.01.2020 845
24.01.2020
Javne dražbe
25.02.2020 do 13:30
478-47/2019
24.01.2020
Polona Gortnar
polona.gortnar@skofjaloka.si