Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v Podlubniku

16.10.2019 512
16.10.2019
Prodaja nepremičnin
06.11.2019 ob 10:00
478-96/2019
16.10.2019
Polona Gortnar
polona.gortnar@skofjaloka.si