Javni poziv za sofinanciranje obnove kozolcev v občini Škofja Loka za leto 2019

24.09.2019 849