Javno naročilo gradenj po postopku male vrednosti za izvedbo projekta sanacija štirih mostov na lokalni cesti LC 183011»Kranj – Stražišče – Bukovščica – Ševlje«

07.06.2019 325
07.06.2019
Javna naročila
20.06.2019 ob 10:00
07.06.2019
JN003863/2019-W01
Povezava
371-0010/2019
07.06.2019
Davor Prelogar
davor.prelogar@skofjaloka.si