Pridobivanje projektnih in drugih pogojev za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE