ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, OBRT, TURIZEM IN KMETIJSTVO

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednik, Marko Murn, Cesta talcev 5 B, Škofja Loka, MJ-PL
 • podpredsednik, Tomaž Paulus, Partizanska cesta 23, Škofja Loka, SLS
 • član, Jernej Podobnik, Vešter 17 A, Škofja Loka, SDS
 • član, Igor Drakulič, Podlubnik 46, Škofja Loka, MJ-PL
 • član, Matjaž Klobovs, Kidričeva cesta 30, Škofja Loka, SDS
 • član, Matjaž Krajnik, Godešič 7, Škofja Loka, KEL
 • član, Ciril Peternel, Draga 10, Škofja Loka, NSi
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik, Marko BREZNIK, Podlubnik 65, Škofja Loka, SMC
 • Rolando KRAJNIK, Gorenja vas – Reteče 82, Škofja Loka, KEL
 • podpredsednik, Igor DRAKULIĆ, Podlubnik 46, Škofja Loka, MJ-PL
 • Marko Murn, Cesta talcev 5b, Škofja Loka, MJ-PL
 • Romina SCHWARZLIN, Blaževa ulica 13, Škofja Loka, DeSUS
 • Ivan LIKAR, Podlubnik 200, Škofja Loka, SDS
 • Maja CANKAR, Novi svet 6, Škofja Loka, SDS
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednik, Marko MURN, Cesta talcev 5b, Škofja Loka, PL
 • podpredsednik, Žiga NASTRAN, Bodovlje 44, Škofja Loka, NSi
 • Jože PORENTA, Crngrob 5, Škofja Loka, PL
 • Janez PREVODNIK, Zminec 5, Škofja Loka, SDS
 • Janez DEKLEVA, Zminec 49, Škofja Loka, LDS
 • Franc DOLINAR, Frankovo naselje 139, Škofja Loka, DESUS
 • Janez JENKO, Virmaše 195, Škofja Loka, SLS
Člani (mandat 2006 do 2010)
 • predsednik, Franc ŠIFAR, Pod Plevno 106, Škofja Loka, DeSUS
 • podpredsednica, mag. Mateja ČEPIN, Pod Plevno 56, Škofja Loka, ZARES
 • Janez JENKO, Virmaše 195, Škofja Loka, SLS
 • Nevenka NOVAK, Partizanska cesta 15, Škofja Loka, SD
 • Bojan STARMAN, Suha 23, Škofja Loka, NSi
 • Robert STRAH, Podlubnik 238, Škofja Loka, SDS
Gradivo za 7. redno sejo odbora
Klikni tukaj za prikaz prilog