JAVNI POZIV ZA POKROVITELJSTVA – SOFINANCIRANJE OBČINE ŠKOFJA LOKA V LETU 2022

24. 3. 2022 602
24.03.2022
Objave in pozivi
31.10.2022 do 23:59
410-6/2022
23.03.2022
Irena Malovrh
04/511 23 17