Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Škofja Loka za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

04.08.2014 1491