Elaborat lokacijske preveritve za del EUP ŠK-26/04

20. 9. 2021 188
20.09.2021
Javna naznanila in razgrnitve
04.10.2021 do 23:59
3503-0006/2020
Jasna Medved
jasna.medved@skofjaloka.si