Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – zemljišče Podlubnik

3. 5. 2021 142
03.05.2021
Namere, odločbe, pobude
25.05.2021 do 10:00
478-27/2017
03.05.2021
Polona Gortnar
polona.gortnar@skofjaloka.si