15. redna seja

595
Seja je potekala dne 10.12.2020 ob 18.00
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
3. Poročilo o izvršenih sklepih 14. redne seje OS Občine Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. Kadrovske zadeve: 4.a) Imenovanje še enega predstavnika lokalne skupnosti Občine Škofja Loka v svet zavoda Osnovna šola Škofja Loka - Mesto
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. b: Soglasje k postopku imenovanja in imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala Škofja Loka d.o.o.
Klikni tukaj za prikaz prilog
4. c: Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike za Okrožnem sodišču v Kranju
Klikni tukaj za prikaz prilog
11. Predlog Letnega programa športa v Občini Škofja Loka za leto 2021
Klikni tukaj za prikaz prilog
13. Sklep o oprostitvi najemnine nevladnim organizacijam, najemnikom poslovnih prostorov v lasti Občine Škofja Loka
Klikni tukaj za prikaz prilog
14. Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.: 14.a) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Škofja Loka d.o.o. – skrajšani postopek
Klikni tukaj za prikaz prilog
14.c) Poročilo o aktivnostih vezanih na vzpostavitev delovanja Javnega podjetja Komunala Škofja Loka d.o.o – 6. poročilo
Klikni tukaj za prikaz prilog
16. Okvirni terminski plan dela Občinskega sveta Občine Škofja Loka za leto 2021
Klikni tukaj za prikaz prilog
18. Pobude in vprašanja svetnikov
Klikni tukaj za prikaz prilog